Thêm nôi dung vào giữa bài viết WordPress

Làm sao để thêm nội dung vào trong nội dung của bài viết trong WordPress??

Cách chèn bài viết liên quan vào giữa WordPress ??

Hướng dẫn chèn quảng cáo vào nội dung bài viết trong WordPress ??

Đây là một trong những câu hỏi mà tôi có thể tìm thấy khi tìm kiếm Google. Và bài viết này sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó bằng 2 cách.

Các cách để thêm nội dung vào giữa bài viết

Sử dụng Plugin

them-noi-dung-vao-giua-bai-viet-wordpress

Bạn vào trang https://wordpress.org/plugins/

tìm kiếm và tải Plugin trên nhé. Plugin này có tác dụng là hiển thị các bài viết liên quan vào các khu vực có săn như đầu bài, giữa bài hoặc cuối bài.

Sử dụng Code

Cách này thì cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần tìm đến file Function.php của theme. Chúng ta sẽ dán code vào đó thôi. Nhưng chắc bạn cũng phải biết chút ít về code mới làm được theo cách này.

add_filter(‘the_content’, ‘wpse_ad_content’);
function wpse_ad_content($content){if (!is_single()) return $content;
$paragraphAfter = 1; //Enter number of paragraphs to display ad after.
$content = explode(“</p>”, $content);
$new_content = ”;
for ($i = 0; $i < count($content); $i++) {
if ($i == $paragraphAfter) {
$new_content.= do_shortcode(‘[elementor-template id=”375″]’); }
$new_content.= $content[$i] . “</p>”; }
return $new_content; }

Trong đó bạn để ý đến những chỗ mình đánh dấu nhé.

Đầu tiên là số 1 là số dòng. Tức là nó sẽ hiện nội dung ở sau dòng thứ mấy

Tiếp theo là nội dung bạn muốn hiển thị. Bạn có thể dùng Shortcode, text, html

Đánh giá post

Đánh giá:
Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *