Lấy danh mục con cùng danh mục cha WordPress

Lấy toàn bộ danh mục sub cùng danh mục cha không dùng Plugin WordPress

Hoặc có thể nói là lấy danh mục Sub cùng danh mục cha.

Nhưng lưu ý rằng nó chỉ lấy được tới danh mục cấp 2 thôi nhé.

lay-danh-muc-con-cung-danh-muc-cha-wordpress

Để có thể làm được điều này bạn chỉ cần sao chép đoạn code sau vào trang danh mục chỗ bạn muốn hiển thị của theme bạn đang dùng là được.

<?php
$term = get_queried_object();
$children = get_terms( [
‘taxonomy’ => $term->taxonomy,
‘parent’ => $term->parent,
‘hide_empty’ => false ] );
if ( $children ) {
foreach( $children as $subcat ){
echo ‘<li><a href=”‘ . esc_url(get_term_link($subcat, $subcat->taxonomy)) . ‘”>’ . $subcat->name . ‘</a></li>’; } } ?>

Có thắc mắc gì thì để lại comment bạn nhé.

Đánh giá post

Đánh giá:
Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *