Hiển thị ảnh Webp Thumbnail trong thư viện

Bài trước mình đã hướng dẫn các bạn làm sao để có thể sử dụng được định dạng ảnh Webp trên WordPress rồi. Nếu như bạn nào chưa xem thì có thể xem lại bài này nhé

Xem thêm: Thêm định dạng ảnh Webp

Còn nếu xem rồi thì mình cùng chiển thôi.

Đầu tiên bạn phải tìm và mở file Function.php của theme bạn đang sử dụng. Sau đó dán đoạn code này vào sau đoạn codekia là được

//** * Enable preview / thumbnail for webp image files.*/
function webp_is_displayable($result, $path) {
if ($result === false) {
$displayable_image_types = array( IMAGETYPE_WEBP );
$info = @getimagesize( $path );

if (empty($info)) {
$result = false;
} elseif (!in_array($info[2], $displayable_image_types)) {
$result = false;
} else {
$result = true;
}
}

return $result;
}
add_filter(‘file_is_displayable_image’, ‘webp_is_displayable’, 10, 2);

Vậy thế là xong. Dễ hơn ăn cháo nhỉ :))

Đánh giá post

Đánh giá:
Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *