Hiện chữ “Liên hệ” hoặc bất kỳ khi không điền giá Woocomecer

Trong mặc định của Woocomcer thì bạn sẽ bắt buộc phải điền giá vào sản phẩm. Nhưng trong một số trường hợp bạn hoặc khách hàng của bạn không muốn điền giá. Chỉ muốn hiển thị chữ liện hệ, số điện thoại liên hệ hoặc bất kỳ chữ gì.

hien-chu-lien-he-hoac-bat-ky-khi-khong-dien-gia-woocomecer

Thêm chữ liên hệ khi không điền giá Woocomecer

Bạn chỉ cần sử dụng đoạn code này sao chép vào trong file function.php của theme bạn đang sử dụng là đươc nhé.

add_filter(‘woocommerce_empty_price_html’, ‘custom_call_for_price’);
function custom_call_for_price() {
return ‘Liên hệ’;
}

Bạn có thể thay chữ “Liên hệ” bằng bất cứ chữ gì mà bạn muốn

Đánh giá post

Đánh giá:
Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *